KOMMENDE KURS

Få god forståelse av Best Value filosofi, vurderings/tilbudsfasen, og forutsetningene for en vellykket konkretiseringsfase og gjennomføring

Koordinatorskolen

Dette kurset gir deg innsikt og kompetanse som er nødvendig for å utøve din jobb som koordinator. 
Få verktøykassen du trenger.

 

 

Byggherreforskriften - i ett nøtteskall

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Byggherreforskriften beskriver i hovedsak pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.


FØLG OSS