BIM BuildingSMART - basiskurs

BuildingSMART Norge har utarbeidet lærerplaner for åpen BIM-sertifisering, og det er RIF som på bakgrunn av disse har utviklet et BIM basiskurs. Du kan lese mer om læreplaner og sertifisering på hjemmesiden til buildingSMART.

KOMMENDE KURS

FØLG OSS

Koordinatorskolen

Dette kurset gir deg innsikt og kompetanse som er nødvendig for å utøve din jobb som koordinator. 
Få verktøykassen du trenger.

 

 

Best Value Metoden

Vil du lære å forstå de grunnleggende prinsippene og metodene sine roller i prosjektet fra både innkjøps- og salgsperspektivet?