Kurs i miljøriktig materialvalg
Sep
10
to Sep 11

Kurs i miljøriktig materialvalg

Kurset innledes med en halv dag rettet mot alle fag som deltar i bygge- og anleggsprosjekter og blir berørte av temaet. Innholdet på dag to av kurset er spisset mot de som jobber som miljørådgivere i prosjekter der miljøriktig materialvalg vil være et tema.

View Event →

Utbyggingsavtaler
Mar
19
9:00 AM09:00

Utbyggingsavtaler

Kurset retter seg mot kommunale planleggere, entreprenører og rådgivende ingeniører/arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner, forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring hvor utbyggingsavtaler er et viktig verktøy, samt private utbyggere og grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer.

View Event →