Jun
13
to Jun 14

Trekonstruksjonsdagene 2017

Trekonstruksjonsdagene går over to dager og har fokus på store byggeprosjekter i tre.

FBA_logo_uten_tekst_sort.png

Konferansen arrangeres av Faggruppen for Bygg og anlegg (FBA) i samarbeid med Forum for Trekonstruksjoner (FFT).

20 boligprosjekter, kontorbygg, undervisningsbygg, kulturbygg, trebruer, fotballanlegg og kirkebygg fra Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrike, USA og Canada blir presentert av arkitekter, rådgivende ingeniører, treindustri, entreprenør og byggherre som står bak byggene.
Flere av prosjektene har vakt stor oppmerksomhet og vunnet priser i de respektive landene.

Målsettingen
Gi mer kunnskap om hvordan tegne, prosjektere, planlegge og gjennomføre store byggeprosjekter i tre.

 

For mer informasjon og påmelding

 

View Event →
Mar
22
9:00 AM09:00

Utbyggingsavtaler

22. mars 2017
Ingeniørenes Hus, Oslo

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike. I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Det eksisterer ulike modeller for gjennomføring av utbyggingsavtaler, vi vil i kurset se nærmere på disse.

Målgruppe
Kommunale planleggere, entreprenører og rådgivende ingeniører/arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner, forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring hvor utbyggingsavtaler er et viktig verktøy, samt private utbyggere og grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer.

For mer informasjon og påmelding

View Event →
Mar
21
10:00 AM10:00

Legionelladagen 2017

  • forskrifter og behandlingsmetoder

21. mars 2017, Christiania Qvartalet Møtesenter, Oslo

Legionellabakterien vil aldri forsvinne, den er naturlig i det vannet vi omgir oss med. Hvert år meldes det om flere dødsfall, derfor er det nødvendig å fokusere på bekjempelse og forebygging av Legionella.

Målgruppe
Eiendomsforvaltere, driftsansvarlig/-personell, rådgivende ingeniører, leverandører og installatører.

For mer informasjon og påmelding

View Event →