Back to All Events

Dimensjonering av bygninger utsatt for støt og vibrasjoner

Bruk av stadig mer optimaliserte konstruksjoner og bygninger og ombygning av overveiende statisk påkjente bygg til nye aktiviteter, har gjort det nødvendig å gjennomføre dynamisk dimensjonering og kontroll i stadig større utstrekning.
Kraftige støt og eksplosjoner er blitt aktualisert i forbindelse med skjerpede sikkerhetskrav til bygninger.