Back to All Events

Utbyggingsavtaler

  • Ingeniørenes Hus 17 Kronprinsens gate Oslo, Oslo, 0251 Norway (map)

22. mars 2017
Ingeniørenes Hus, Oslo

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Det finnes ulike varianter av utbyggingsavtaler og kommunenes rolle i gjennomføringen av avtalene er ulike. I dette kurset setter vi søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Det eksisterer ulike modeller for gjennomføring av utbyggingsavtaler, vi vil i kurset se nærmere på disse.

Målgruppe
Kommunale planleggere, entreprenører og rådgivende ingeniører/arkitekter som arbeider med større utbyggingsplaner, forhandlere hos rådmann, og andre som arbeider med plangjennomføring hvor utbyggingsavtaler er et viktig verktøy, samt private utbyggere og grunneiere som ønsker å utvikle sine eiendommer.

For mer informasjon og påmelding

Earlier Event: March 21
Legionelladagen 2017
Later Event: June 13
Trekonstruksjonsdagene 2017