Back to All Events

Byggherreforskriften - SHA på byggeplass

  • Vika Atrium Konferansesenter, Oslo (map)

Dette kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av SHA. Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til selve byggherrerollen.

Det vil videre bli gitt en grundig innføring i kravene som stilles til en SHA-plan. Hva skal være med og hva menes med «spesifikke tiltak»? Hva er forskjellen og sammenhengen mellom tiltak byggherren er ansvarlig for og tiltak entreprenørene skal gjennomføres.

Foredragsholdere: 

Ottar F. Egset, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS Einar Halvorsen, WSP Norge AS