Back to All Events

Prosjektgjennomføring – bygg og anlegg


  • Felix Konferansesenter, Oslo (map)

På dette kurset blir du bedre kjent med anskaffelsesregelverket og anbudsprosessen i bygg- og anleggsprosjekter. Videre skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Kurset er delt i to: 
Del 1 - praktisk anbudsrett
Del 2 - handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Målgruppe:
Offentlige byggherrer, private utbyggere/forvaltere, rådgivende ingeniører, entreprenører.

Foredragsholdere:
Jørgen Aardalsbakke, Advokatfirmaet Grette
Rolf Markussen, , Advokatfirmaet Grette

Later Event: December 4
BIM BuildingSMART - basiskurs