Back to All Events

Prosjektering bygg 2020


Kurset tar for seg hva du må tenke på når du skal prosjektere et energieffektivt bygg generelt – og hvilke krav som stilles i TEK 17.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene
  • Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
  • Ha opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene
  • Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til energieffektive bygg får for inneklimaet
  • Ha fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde.
  • Ha fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt
Earlier Event: September 5
Byggeledelse - NS8403
Later Event: September 14
Legionelladagen 2017