Back to All Events

Plan- og bygningsloven i praksis - TEK 17


Den nye byggeteknisk forskriften (TEK 17) trådde i kraft 1. juli 2017. Målsetningen med endringene i TEK 17 er å gi bransjen et enklere og tydeligere regelverk. Delta på kurset og lær om hva som er nytt. 

Endringene kan plasseres i to hovedkategorier:

  • Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • Fjerning, lemping og forenkling av krav

 

 

Earlier Event: September 14
Legionelladagen 2017
Later Event: September 26
En innføring i prosjekteringsledelse