Back to All Events

En innføring i prosjekteringsledelse


Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen og prosjekteringsleder har en viktig rolle. Kurset gir deg en innføring i de viktigste oppgavene du har ansvar for. 

God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

Earlier Event: September 19
Plan- og bygningsloven i praksis - TEK 17