Back to All Events

Prosjektering av energieffektive bygg og massivtre som konstruksjonsmateriale


Kurset gir en direkte innføring i det viktige fokusområdet som må medtas og vektlegges ved prosjektering av bygg i hht. myndighetskrav i dag og i årene fremover.
Det stilles bredere kompetansekrav til oss som prosjekterende og utførende.

Stikkord er nye energikrav, fornybare energikilder, materialbruk og klimagassuslipp (LCA analyser) mv.

Kurset vil også gi en god innføring i bruk av tre og massivtre som konstruksjonsmateriale i alle typer bygg. Vi viser her praktiske løsninger og eksempler med fokus på statikk, lyd, brann og konstruksjonsdetaljer mv. Alt dette er basert på kursholders direkte erfaring fra konkrete gjennomførte prosjekter både som prosjekterende arkitekt, entreprenør og leverandør av massivtre.

Etter endt kurs skal du:

Ha fått en gjennomgang av de nye energikravene
Vite hvilke konsekvenser nye energikrav får for prosjekterende og utførende
Opparbeidet deg en gjensidig respekt og forståelse for de ulike fagene
Kjenne bedre til hvilke konsekvenser krav til energieffektive bygg får for inneklimaet
Fått en praktisk tilnærming til prosjekteringsfaget, slik at du selv kan fordype deg ytterligere innen eget fagområde
Fått tilstrekkelig kunnskap til å designe energieffektive bygg og gjøre de riktige grep til riktig tidspunkt.

Earlier Event: October 15
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp
Later Event: October 30
Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg