Back to All Events

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg


Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Kurset går over to dager, og er svært praktisk rettet:
- Offentlige anskaffelser,
- Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
- Byggherreforskriften/uavhengig kontroll
- Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
- Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)

Målgruppe
Offentlige byggherrer, private utbyggere/forvaltere, rådgivende ingeniører, entreprenører.

Earlier Event: October 15
Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp
Later Event: November 13
BIM BuildingSMART - basiskurs