Back to All Events

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Kurset er nyttig både for nybegynnere og viderekomne. I tillegg til grunnleggende kunnskap så blir det gitt en oppdatering på tema utbyggingsavtaler og akseptable planbestemmelser med rekkefølgekrav. Denne kunnskapen er aktuell for både kommuner og private utbyggere.