Back to All Events

Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere


Best Value er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter – uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Målgruppen er primært bygge- og anleggsnæringen dvs entreprenører, rådgivere, arkitekter, prosjektlederfirmaer mv.

Earlier Event: March 20
Utbyggingsavtaler
Later Event: April 10
BIM BuildingSMART - basiskurs