Back to All Events

BIM BuildingSMART - basiskurs

FBA (Tekna/NITO) og RIF inviterer med dette til et dagskurs i innføring i bruk av BIM.

BuildingSMART Norge har utarbeidet lærerplaner for åpen BIM-sertifisering, og det er RIF som på bakgrunn av disse har utviklet et BIM basiskurs. Du kan lese mer om læreplaner og sertifisering på hjemmesiden til buildingSMART.

Etter endt kurs skal du ha fått grunnleggende kunnskap og forståelse av bruk av åpen BIM.