Back to All Events

Plan- og bygningsloven i praksis - TEK 17


Ny byggeteknisk forskrift (TEK 17) trådde i kraft 1. juli 2017.

Målsetningen med endringene i TEK 17 er å gi bransjen et enklere og tydeligere regelverk.

Etter endt kurs skal du ha fått en gjennomgang av:
·      Hva som er nytt i TEK17
·      Søknadsplikt og ansvar
·      Dokumentasjon
·      Sikkerhet ved brann
·      Energibruk og fuktsikring
·      Universell utforming

Earlier Event: April 10
BIM BuildingSMART - basiskurs
Later Event: April 17
Roller og ansvar i byggesaken