Back to All Events

Roller og ansvar i byggesaken

Kurset vil ta for seg hva en byggesøknad skal inneholde, og hvilke oppgaver de forskjellige foretakene har. Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven vil bli gjennomgått, slik det har fungert siden ”ansvarsrettsreformen” i 1997, med senere utfyllinger. De ansvarlige foretakenes kvalifikasjoner og ansvar vil bli gjennomgått, både ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Byggherrens/tiltakshavers rolle og ansvar vil bli gjennomgått, og forholdet mellom byggherren og foretakene. Kommunens rolle og oppgaver vil bli omtalt, både saksbehandlingen, tilsyn, tilbaketrekking av ansvar, og ulovlighetsoppfølging.

Målgruppe: 
Søkere, prosjekterende og utførende foretak, kommunale saksbehandlere innenfor plan- og byggesak, arkitekter, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere.