Back to All Events

Byggherreforskriften - SHA på byggeplass

Ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på den enkelte bygge- og anleggsplass, er et samspill mellom flere aktører. Dette kurset legger særlig vekt på byggherreforskriftens regulering av SHA. Rollene som byggherrens representant, koordinator og prosjekterende vil bli belyst – i tillegg til selve byggherrerollen.

Målsetting
Etter endt kurs skal du:
* Ha fått en grundig gjennomgang av byggherreforskriften
* Ha fått en oversikt over de ulike aktørenes oppgaver og ansvar
* Ha fatt en viss oversikt over mulig privatrettslig regulering
* Vite mer om SHA oppgaver iht. byggherreforskriften

Målgruppe
Rådgivende ingeniører, arkitekter, entreprenører, offentlig forvaltning, utbyggere og bygningsforvaltere.

Later Event: May 31
Trekonstruksjonsdagene 2018