Back to All Events

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.

Kurset vil ta for seg

* prinsippene for avtalene hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel
* de forskjellige avtaleformer og fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan
  dette bør vurderes når både planer og avtaler skal lages
* se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet

    Earlier Event: May 31
    Trekonstruksjonsdagene 2018
    Later Event: September 4
    Byggeledelse - NS 8403