Back to All Events

Jordskjelv prosjektering – endring i eksisterende bygninger

NS-EN 1998-3 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning.

Del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger.
RIF veileder: Dimensjonering for jordskjelv av eksisterende bygninger.

Formålet med dette kurset er å gi råd og veiledning for å lette bruken av NS-EN 1998-3 for prosjektering av jordskjelv for eksisterende bygninger, samt å gi en innføring i deformasjonsmetoden som introduseres i denne standarden.

Earlier Event: September 4
Byggeledelse - NS 8403