Back to All Events

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres

Kommunale arealplaner, først og fremst reguleringsplaner, blir mange ganger ikke gjennomført. Planene sier ikke noe selv om gjennomføringen, bortsett fra rekkefølgebestemmelser.

Utbyggingsavtaler - hvordan sikre at planer gjennomføres vil ta for seg

  • prinsippene for avtalene hvordan de kan brukes som et effektivt virkemiddel
  • de forskjellige avtaleformer og fordelingsordninger som er vokst frem, og hvordan dette bør vurderes når både planer og avtaler skal lages
  • se på hvordan tiltakshavere møter plansystemet