Back to All Events

Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere


Best Value er en filosofi som bidrar til å skape verdier for alle parter i et prosjekt – uten ensidig å fokusere på pris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder. Denne filosofien er basis for en prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. 

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med RIF - Rådgivende Ingeniørers Forening.