Back to All Events

Byggeledelse - NS 8403


Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Oppgavene kan også begynne allerede i utviklingsfasen av prosjektet, for så senere følge prosjektet i gjennomføringsfasen frem til overlevering.