Back to All Events

En innføring i prosjekteringsledelse


Grunnlaget for gode prosjekter legges i prosjekteringsfasen, der prosjekteringsleder har en viktig rolle. God styring og ledelse i prosjekteringsfasene er avgjørende for både sluttprodukt og for en veldrevet og forutsigbar byggeprosess.

Etter endt kurs skal du:

  • Ha fått en gjennomgang av ulike begreper benyttet i byggeprosessen

  • Ha fått en innføring i prosjekteringslederrollen

  • Kjenne bedre til aktuelle prosjekteringsverktøy og arbeidsmetodikk

  • Kjenne bedre til relevante rammebetingelser – eksempelvis byggherreforskriften

  • Vite mer om teamledelse

Earlier Event: September 26
Byggherreforskriften - i ett nøtteskall