Back to All Events

Plan- og bygningsloven - TEK17


Byggeteknisk forskrift (TEK 17) trådde i kraft 1. juli 2017.

Endringene kan plasseres i to hovedkategorier:

  • Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

  • Fjerning, lemping og forenkling av krav

I dette kurset setter vi fokus på nevnte endringer, i tillegg til andre relevante kapitler i TEK 17.

TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.