Back to All Events

Miljøriktig materialvalg - kurs for miljørådgivere og andre miljøansvarlige

Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema.

Kurset vil blant annet ta for seg

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen

  • Bærekraftige løsninger og påvirkningsmuligheter gjennom prosjektets livsfaser

  • Verktøy og programvare

  • Miljøriktige anskaffelser

  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet

  • Miljøoppfølging i byggefasen

  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk


Earlier Event: November 19
BIM BuildingSMART - basiskurs
Later Event: January 8
Byggeledelse – NS 8403