Back to All Events

Prosjektgjennomføring - bygg og anlegg


Kurset er delt i to deler, hvor del 1 handler om praktisk anbudsrett, og del 2 handler om de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter.

Kurset som går over to dager er svært praktisk rettet.

  • Offentlige anskaffelser

  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)

  • Byggherreforskriften/uavhengig kontroll

  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.

  • Rådgiverkontraktene (NS 8401/NS 8402)


Earlier Event: October 29
En innføring i prosjekteringsledelse
Later Event: November 12
Plan- og bygningsloven - TEK17