Back to All Events

Best Value metoden - prestasjonsinnkjøp


Dette er et introduksjonskurs til BVP med B-sertifisering.
Etter avholdt kurs har du grunnleggende kunnskap om Best Value prinsippene og metoden. I tillegg bør både byggherre og leverandør benytte en mentor med A eller A+ sertifisering for gjennomføring av BVP-prosjektene.

Kurset passer både for oppdragsgivere og leverandører.