Back to All Events

BIM BuildingSMART - basiskurs

Et grunnleggende kurs i bruken av åpen BIM (Bygningsinformasjonsmodell).
Kurset arrangeres av FBA - et samarbeid mellom NITO og Tekna og RIF og går i Bergen.

BuildingSMART Norge har utarbeidet lærerplaner for åpen BIM-sertifisering, og det er RIF som på bakgrunn av disse har utviklet et BIM basiskurs. Du kan lese mer om læreplaner og sertifisering på hjemmesiden til buildingSMART.

Later Event: March 19
Utbyggingsavtaler