Back to All Events

Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler er i dag vanlig ved større utbygginger i norske kommuner.

Kurset setter søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggingsavtaler.
Praktisk bruk av utbyggingsavtaler belyses med konkrete eksempler fra ulike steder i landet.

Kurset er nyttig både for nybegynnere og viderekomne.