Back to All Events

Best Value for leverandører - entreprenører og rådgivere


Best Value er en filosofi som bidrar til å skape verdier for alle parter i et prosjekt – uten ensidig å fokusere på pris, og uten at prosjektene blir dyrere å gjennomføre enn ved tradisjonelle anskaffelsesmetoder.

Denne filosofien er basis for en prosjektstyringsmetode som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon.

Målgruppe
Målgruppen er primært bygge- og anleggsnæringen dvs entreprenører, rådgivere, arkitekter, prosjektlederfirmaer mv.
IKT-næringen vil også ha godt utbytte av kurset siden anskaffelsesmodellen er generisk - og BVP vil også tas i bruk på IKT-anskaffelser i løpet av 2018.