Back to All Events

Best Value Procurement (BVP) – kurs med B+ sertifisering


Best Value Approach er en filosofi for å skape verdier for alle parter i prosjekter.

Best Value Procurement handler om å få leverandørene til å vise sin ekspertise, uten å ensidig fokusere på anskaffelsespris, og uten at prosjektene blir dyrere enn ved tradisjonelle prisbaserte anskaffelsesmetoder. 

Best Value Procurement (BVP) har stor suksess i Nederland der det har blitt benyttet i over 10 år, og ble i 2017 innført i Norge som anskaffelsesmetodikk i en rekke store offentlige byggeprosjekter.

Forelesningene i klasserom, digital læring og materiell foregår på engelsk. 
Eksamen kan gjennomføres på norsk eller engelsk.