Back to All Events

Roller og ansvar i byggesaken

Det er de senere årene gjort endringer i saksbehandlingsreglene, som først og fremst gjaldt forenklinger i søknadsplikten. I tillegg ble det gjort endringer i ansvarsreglene fra 1. januar 2016, først og fremst at ordningen med lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett bortfaller.

Kurset vil ta for seg hva en byggesøknad skal inneholde, og hvilke oppgaver de forskjellige foretakene har. Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven vil bli gjennomgått, slik det har fungert siden ”ansvarsrettsreformen” i 1997, med senere utfyllinger. De ansvarlige foretakenes kvalifikasjoner og ansvar vil bli gjennomgått, både ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Byggherrens/tiltakshavers rolle og ansvar vil bli gjennomgått, og forholdet mellom byggherren og foretakene. Kommunens rolle og oppgaver vil bli omtalt, både saksbehandlingen, tilsyn, tilbaketrekking av ansvar, og ulovlighetsoppfølging.