Back to All Events

Plan- og bygningsloven - TEK17


ENDRINGENE KAN PLASSERES I TO HOVEDKATEGORIER

  • Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

  • Fjerning, lemping og forenkling av krav

TEK 17 skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.