Back to All Events

Kurs i miljøriktig materialvalg


Miljøriktig materialvalg i bygge- og anleggsprosjekter blir et stadig mer aktuelt tema. Ønsker du å vite mer om hvordan du gjør dette i praksis?

Kurset innledes med en halv dag rettet mot alle fag som deltar i bygge- og anleggsprosjekter og blir berørte av temaet.

Kurset vil dekke miljøriktig materialvalg i ulike faser av bygge- og anleggsprosjekter og vil blant annet ta for seg:

  • Miljøriktig materialvalg som en del av miljøstyringen

  • Verktøy og programvare

  • Miljøriktige anskaffelser

  • Materialvalg med tanke på miljøtemaene klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljøet

  • Forbedret prosjektøkonomi gjennom ressurseffektive løsninger og økt ombruk/gjenbruk


Earlier Event: September 4
Trekonstruksjonsdagen 2019