Back to All Events

Byggeledelse - NS 8403


En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen. I den forbindelse har hun/han fullmakt til å bestille ytelser for begrensede beløp.  Byggeleders oppgave er først og fremst å føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

•    Ha fått en grundig gjennomgang av Byggelederstandarden NS 8403
•    Vite mer om Byggelederens ansvar i forhold til Byggherreforskriften
•    Vite mer om risiko og ansvar knyttet til ulike entrepriseformer
•    Vite mer om byggeleders arbeidsoppgaver og hvordan disse kan løses
•    Vite hvilke konsekvenser krav om uavhengig kontroll får for byggeleder

Earlier Event: September 4
Trekonstruksjonsdagen 2019
Later Event: September 26
Byggherreforskriften - i ett nøtteskall