Back to All Events

Plan- og bygningsloven - TEK17


Byggeteknisk forskrift (TEK 17) trådde i kraft 1. juli 2017.

Endringene kan plasseres i 2 hovedkategorier

  • Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

  • Fjerning, lemping og forenkling av krav

  • I dette kurset setter vi fokus på nevnte endringer, i tillegg til andre relevante kapitler i TEK 17

Earlier Event: January 22
En innføring i prosjekteringsledelse
Later Event: March 10
SvømmehallKompetanse 2020