Fagkomité for bygg og anlegg

 
 

FBA arrangerer årlig 35-40 kurs, konferanser, møteplasser og prosjekter der vi setter fokus på flere ulike fagområder. Det er derfor behov for en fagkomité som kan assistere FBAs administrasjon i å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene innenfor nevnte fagområde.

 
Navn Bedrift
Lisbet Langfald Standard Norge
Trine Presterud Universell utforming as
Bente H Næss Asplan Viak
Voislav Novakovic NTNU
Jan V Bakke Arbeidstilsynet
Ole Wiig Narud Stokke Wiig
Ove Sandvik Caverion Norge
Bård Dybsjord Undervisningsbygg
Gro Ekholdt Nordland WSP
Merethe Løberg Veidekke eiendom
Trond Bøhlerengen SINTEF Byggforsk
Espen Lunde Multiconsult
Ari Soilammi RIF
Terje Andersen NCC
Freddy Andersen Multiconsult

Tom Farstad

AF Gruppen

Anne Dyve

Administrasjon, NITO

Tor Børre Mosland Administrasjon, Tekna