Fagkomité for bygg, innemiljø og energibruk

 
 

FBA arrangerer årlig 35-40 kurs, konferanser, møteplasser og prosjekter der vi setter fokus på flere ulike fagområder. Det er derfor behov for en fagkomité som kan assistere FBAs administrasjon i å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene innenfor nevnte fagområde.

 
Navn Bedrift
Langfald, Lisbet Standard Norge
Presterud, Trine Universell Utforming as
Næss, Bente H Asplan Viak
Novakovic, Voislav NTNU
Bakke, Jan V Arbeidstilsynet
Wiig, Ole Narud Stokke Wiig
Sandvik, Ove Caverion Norge
Dybsjord, Bård Undervisningsbygg
Frafjord, Kristin S Kruse Smith
Løberg, Merethe Veidekke
Bøhlerengen, Trond SINTEF Byggforsk
Lunde, Espen Hjellnes Consult
Soilammi, Ari RIF

Farstad,Tom

AF Gruppen

Dyve Anne

Administrasjon, NITO

Mosland Tor Børre Administrasjon, Tekna