Prosjektering av energieffektive bygg og massivtre som konstruksjonsmateriale

Kurset gir en direkte innføring i det viktige fokusområdet som må medtas og vektlegges ved prosjektering av bygg i hht. myndighetskrav i dag og i årene fremover. Det stilles bredere kompetansekrav til oss som prosjekterende og utførende.
Stikkord er nye energikrav, fornybare energikilder, materialbruk og klimagassuslipp (LCA analyser) mv.
Kurset vil også gi en god innføring i bruk av tre og massivtre som konstruksjonsmateriale i alle typer bygg. Vi viser her praktiske løsninger og eksempler med fokus på statikk, lyd, brann og konstruksjonsdetaljer mv. Alt dette er basert på kursholders direkte erfaring fra konkrete gjennomførte prosjekter både som prosjekterende arkitekt, entreprenør og leverandør av massivtre.

KOMMENDE KURS

FØLG OSS

Koordinatorskolen

Dette kurset gir deg innsikt og kompetanse som er nødvendig for å utøve din jobb som koordinator. 
Få verktøykassen du trenger.

 

 

Best Value Metoden

Vil du lære å forstå de grunnleggende prinsippene og metodene sine roller i prosjektet fra både innkjøps- og salgsperspektivet?