KOMMENDE KURS

Utbyggingsavtaler

Kurset setter søkelys på lov og forskrift knyttet til utbyggings-avtaler, og praktisk bruk. 


Koordinatorskolen

Dette kurset gir deg innsikt og kompetanse som er nødvendig for å utøve din jobb som koordinator. 
Få verktøykassen du trenger.

 

 
Best-Value_nett-liten.jpg

Best Value Metoden

Vil du lære å forstå de grunnleggende prinsippene og metodene sine roller i prosjektet fra både innkjøps- og salgsperspektivet?