KOMMENDE KURS

Plan- og bygningsloven - TEK17

ENDRINGENE KAN PLASSERES I TO HOVEDKATEGORIER

Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

Fjerning, lemping og forenkling av krav

I dette kurset setter vi fokus på nevnte endringer, i tillegg til andre relevante kapitler i TEK 17.


FØLG OSS