Navn Verv Telefon Bedrift
Andersen Terje Styremedlem 40246886 NCC Construction AS
Dyve Anne Kursansvarlig 91164735 NITO
Mosland Tor Børre Fagsjef 93259581 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Halle Synnøve Bjerkestrand Leder 93217126 Oslo Kommune VAV
Norland Gro Ekholdt Styremedlem 90575612 Selvaag Prosjekt AS
Thorsen Freddy Styremedlem 97651814 Multiconsult ASA
Hveberg Charlotte Observatør 48111213 NITO
Haugerud Eli Observatør Tekna